Kontakty

Fakturačné údaje:

Obchodný názov: VV3 s.r.o.
Sídlo a korešpondenčná adresa: Komoča 342, 941 21 Komoča
IČO: 50548956
DIČ: 2120373541
IČ DPH: nie som platca DPH
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 41819/N

Kontaktné údaje:

Mgr. Vojtech Valkó - konateľ a manažér verejného obstarávania
Mobil: 0948 609 016
Email: valko.vojtech@gmail.com