Úvod

Vážený návštevník ... vrelo dúfam, že budúci klient,

vítam Vás na mojej webstránke, ktorú som sa rozhodol založiť na propagáciu mojej činnosti ako manažéra verejného obstarávania.

Moju kariéru som odštartoval ešte v roku 2013 ako asistent projektového manažéra. Po úspešných prvých rokoch som sa stal v roku 2016 samostatným projektovým manažérom a manažérom verejného obstarávania.

Začiatky, ako vždy, boli ťažké, bol som samoukom a učil som sa na vlastných chybách. Priznávam, že ešte ani dnes, po desiatich rokoch, nie som dokonalý, a stále sa vyskytnú sem tam nejaké chybičky. Neustále však na sebe pracujem, a možno to bude znieť až neuveriteľne, ale táto práca ma aj baví. Počas uplynulých rokov som si vybudoval veľmi dobré vzťahy s rôznymi starostami, primátormi, ale aj konateľmi rôznych spoločností a tiež s inými poradenskými firmami.

V roku 2021 som získal cenné skúsenosti ako manažér verejného obstarávania aj zo štátnej správy – 5 mesiacov som bol manažérom verejného obstarávania v nemocnici - a nakoniec som v októbri 2021 zakotvil v samospráve, na mestskom úrade ako manažér verejného obstarávania.

Nakoľko ma moja práca baví, rozhodol som sa popri zamestnaní založiť si v roku 2021 živnosť a už po pár mesiacoch v januári 2022 som prešiel na vlastné s.r.o..

16.5.2023 ma na základe mojich skúseností a predložených referencií úspešne zapísali do zoznamu odborných garantov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom prideleným úradom 2023/05-FO-ZOG-A0070P.

Od 06/2023 som riadnym členom Únie profesionálov verejného obstarávania.

Verím, že na základe mojich dlhoročných skúseností a dobrých vzťahov, budem vedieť pomáhať s VO-čkami aj popri zamestnaní iným mestám, obciam a hospodárskym subjektom.

Na tejto stránke ďalej nájdete rozpis mojich poskytovaných služieb v rámci verejných obstarávaní, moje referencie ako aj moje kontaktné a fakturačné údaje.

Teším sa na spoluprácu.

Mgr. Vojtech Valkó
manažér verejného obstarávania